Modely mojí konstrukce. Některé byly i uvedeny do provozu :-)

Shark F3P

Shockflyer Hawk

Shockflyer SU-26 "Evo 3"

EPP Shockflyer

Shockflyer Pitts Model 12

Shockflyer SU-26 "Evo 2"

Shockflyer SU-26

©2004-2021 JK